2/8/14

FAUX

Eg synest fuskepels kan vera minst like vakkert som ekte pels.
Ingen dyr måtte lida då denne jakka blei laga.