1/9/14

2014 you will rock

Denne kalenderen er gratis å lasta ned i PDF slik at du kan skriva den ut.
Eg synest den er perfekt, så enkel og chic.
Du finn den på bloggen til Jasmine.

Isn't this free, printable calender super chic? You can find it here.